ınovasyon

Ürün, hizmet, marka, iş süreçleri ve teknoloji kullanımına yönelik inovasyon çalışmalarını azami önem taşıdığı günümüzde, Bilgis yerel yönetimlerde yaratıcılığı ve yenilikçiliği teşvik eden bir ortam oluşması için sürekli çalışmaktadır. Bu anlamda Bilgis, pazarda güvenilir bir kuruluş anlamlı inovasyonla mümkün olduğunun bilincindedir.

Bilgis’in kurumsal değerleri arasında büyük öneme sahip “uçtan uca çözüm” yaklaşımı, zamanla şirket içerisinde bir kültüre dönüştürülmüştür. Bu yaklaşım sayesinde, kurum olarak değerini ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan Bilgis, 2012 yılı itibariyle AR-GE yatırımlarını arttırmıştır.

Bilgis ARGE Merkezi birçok açıdan yüksek tabanlı teknolojik altyapıların geliştirilmesinde büyük stratejik öneme sahiptir. Yeni ve inovatif ürünlerin ortaya çıkmasında büyük rol oynamıştır.

Bilgis bu çalışmalar çerçevesinde hem yurt içi hem yurt dışı kaynaklı birçok AR-GE projesinde yer almayı hedeflemektedir.

Bilgis AR-GE Projeleri

Farklı uzmanlıklara sahip yeterli Teknik Personel tarafından oluşan Bilgis ARGE Merkezinde günümüz kentlerinin pek çok karakteristik sorununu çözmek için sürekli projeler üretilmektedir.